Thursday, May 31, 2012

PENGORBANAN MENUNTUT PERJUANGAN

SEMESTER 8 PISMP PENDIDIKAN KHAS AMBILAN JANUARI 2009 EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)+ EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)+ INT3101 Internship 2 (4M)+ PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0)+ PKU3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)+ Senarai di atas adalah subjek-subjek yang bakal ditempuh oleh guru pelatih PISMP PENDIDIKAN KHAS bagi semester 8 yang merupakan semester akhir sebelum mereka melangkah ke alam profesion yang sebenar. Selamat berjuang rakan-rakanku...
Berikut adalah sinopsis bagi setiap subjek : EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di peringkat kementerian, jabatan pendidikan negeri dan sekolah, pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan, peranan guru dan pentadbir, peruntukan kewangan, dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.
SELAMAT BERJUANG. CHAYOK....CHAYOKKKK...AJA..AJA...FIGHTING!!!!

No comments:

Post a Comment